แผนผังกุรุราชวงศ์ มหาภารตะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุรุ (ปฐมกษัตริย์)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปราศร
 
 
 
 
 
 
 
สัตยวดี
 
 
 
ศานตนุ
 
 
 
 
 
พระแม่คงคา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วยาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภีษมะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัมพาลิกา
 
 
 
วิจิตรวีรยะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัมพิกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กุนตี
 
 
 
 
 
ปาณฑุ
 
 
 
 
 
มาทรี
 
ธฤตราษฎร์
 
คานธารี
 
ศกุนิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุธิษฐิระ
 
ภีมะ
 
อรชุน
 
นกุล
 
สหเทพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรณะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุรโยธน์
 
ทุหศาลา
 
ทุหศาสัน
 
(โอรส 98 องค์)
 
 
 

สัญลักษณ์ในแผนผัง

  • ชาย: กรอบสีน้ำเงิน
  • หญิง: กรอบเส้นสีแดง
  • ฝ่ายปาณฑพ: กลอ่งข้อความสีเขียว
  • ฝ่ายเการพ: กล่องข้อความสีแดง