เรื่องย่อมหาภารตะ

ตอนที่ 18

เรื่องราวในบรรพที่ 18 ซึ่งเป็นบรรพสุดท้ายคือตอนจบของมหากาพย์มหาภารตะมีชื่อเรียกว่า สวรรค์โรหณิกบรรพ ซึ่งแปลว่าบทที่ว่าด้วยการขึ้นไปสู่สวรรค์ ยุธษฐิระที่เดินทางเพื่อไปสู่สร
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 17

เรื่องราวในบรรพที่ 17 หรือ มหาปรัสถานิกถานบรรพ ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ซึ่งแปลมาจากคำว่า มหาปรสถานนั่นเอง เมื่อได้เวลาอันสมควรพวกพี่น้องปาณฑพทั้งห้าก็เลิกยุ่งเ
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 16

เรื่องราวในบรรพที่ 16 หรือมีชื่อเรียกว่า เมาสลบรรพ คำว่าเมาสละแปลว่ากระบองเนื้อหาเล่าถึงการทำร้ายประหัตประหารกันเองในหมู่พวกยาทพซึ่งเป็นเชื้อวงศ์ของพระกฤษณะตามคำสาปของพระ
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 15

เรื่องราวในบรรพที่ 15 หรือที่มีชื่อเรียกว่า อาศรมวาสิกบรรพ เนื้อหาส่วนใหญ่พูดถึงการครองชีวิตในช่วงสุดท้ายของท้าวธฤตราษฎร์ ซึ่งเป็นการครองชีวิตตามหลักอาศรม 4 จึงมีชื่อเรื่องต
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 14

เรื่องราวในบรรพที่ 14 หรือที่มีชื่อเรียกว่า อัศวเมธิกบรรพ เนื้อหาหลักพูดถึงการประกอบพิธีสำคัญเพื่อประกาศเดชานุภาพของพระราชา คือ พิธีอัศวเมธด้ยเหตุนี้จึงใช้ชื่อเรียกดังกล่าว
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 13

เรื่องราวในบรรพที่ 13 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า อนุศาสนบรรพ เป็นตอนที่ว่าด้วยคำสั่งสอนของท้าวภีษมะต่อจากบรรพที่ 12 ซึ่งภีษมะได้สาธยายถึงเรื่องต่างๆ ครอบคลุมในหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นเ
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 12

เรื่องราวในบรรพที่ 12 อันมีชื่อว่า สานติบรรพ ก็เพราะเหตุที่บัดนี้สงครามยุติลงแล้วสันติภาพได้บังเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง ส่วนเรื่องที่ดำเนินต่อไปนั้น เป็นการต่อเรื่องโดยพระนางกุน
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 11

เรื่องราวในบรรพนี้มีชื่อเรียกว่า สตรีบรรพ ซึ่งก็ตรงกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่สตรีเป็นผู้ได้รับทุกข์โศกจากสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรต้องรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้น เมื่อสงครามยุติล
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 10

เรื่องราวในบรรพที่ 10 หรือมีชื่อเรียกว่า เสาปติกบรรพ ชื่อของตอนนี้แปลว่ากำลังนอนหลับอยู่ ซึ่งบอกให้รู้ว่าเรื่องราวดำเนินไปสภาการณ์เช่นไร นักรบฝ่ายเการพที่เหลืออยู่สามคน ลัก
>>อ่านต่อที่นี่<<

ตอนที่ 9

เรื่องราวในบรรพที่ 9 หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ศัลยบรรพ เนื่องเพราะท้าวศัลยะได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้บัญชาการรบฝ่ายเการพสืบต่อจากกรรณะที่ตายไปแล้วนั่นงเอง ท้าวศัลยะถูกฆ่าตายด
>>อ่านต่อที่นี่<<
1 2 »